Tijd creëert ruimte en ruimte creëert tijd…

Tijd beheerst het leven in een georganiseerde samenleving. We pinnen tijd vast op onze kalender, die gebaseerd is op de bewegingen van de aarde rond zichzelf (één dag) en rond de zon (één jaar).  Met een fysisch fenomeen zoals het trillen van een kwartskristal of een pulsar definiëren we de seconde en bouwen we tijdsintervallen op.

Tijd kan je zien als een vierde dimensie, naast lengte (eerste dimensie), breedte (tweede dimensie) en hoogte (derde dimensie).

Bestaat tijd eigenlijk wel?

Tijd is een middel om in ons bewustzijn het verleden, het heden en de toekomst te bepalen. We gebruiken daarbij een vast punt om de gebeurtenissen ten opzichte van elkaar vast te leggen. Als we tijd meten, dan meten we de duur van de intervallen tussen gebeurtenissen.

Op atomaire schaal loopt de tijd altijd vooruit, maar op kwantumniveau is dat niet noodzakelijk zo. Tijd is nog steeds een groot mysterie…

Misschien bestaat tijd helemaal niet en is het iets wat wij als levende wezens ervaren in de vorm van ouder worden.

Tijd is heel subjectief.  De dagen gaan voorbij met de regelmaat van de klok, maar we ervaren dat niet zo.  De tijd vliegt als we haast hebben of iets leuks doen, maar diezelfde tijd lijkt een eeuwigheid als we moeten wachten.

Tijdreizen?

Einstein toonde aan dat als je reist aan een snelheid die de lichtsnelheid benadert – een indrukwekkende 300000 km/s – de tijd letterlijk minder snel verloopt, de klok tikt langzamer.  Als je dus in een raket tegen de snelheid van het licht zou reizen, wordt je minder snel oud dan iemand op aarde, die naar je kijkt.  Je kinderen worden dan ouder dan jijzelf…Vooruit reizen in de tijd is mogelijk, achteruit niet.

Het verleden ligt achter ons, maar de toekomst scheppen we nu.  De toekomst is een waaier van alle mogelijke kwantumtoestanden (mogelijkheden) waarvan er slechts één werkelijkheid wordt.  De manier waarop we naar die toekomst kijken is ontzettend belangrijk.  Als je op een positieve manier in het leven staat, dan heeft dat resultaat.  Het verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verleden kan je niet veranderen, maar wel de manier waarop je ernaar kijkt en hoe je er in het heden mee omgaat.

Gun jezelf ruimte om stil te staan bij de tijd zodat de tijd je dan weer ruimte kan geven om op een andere, meer positieve manier naar de toekomst te kijken.

De rol van de ruimtevaart

Het is bijna niet meer voor te stellen hoe de wereld er iets meer dan vijftig jaar geleden uitzag, toen de maan nog de enige satelliet van de aarde was.

De Sovjetunie bracht daar op 4 oktober 1957  verandering in.  Toen vertrok vanaf de lanceerbasis Baikonoer de satelliet Spoetnik 1 naar een baan om de aarde. De satelliet had een radiobaken aan boord en kon zo de hele wereld bereiken.

De rol van ruimtevaart is de laatste jaren enorm veranderd.  De nadruk ligt niet meer op het zuivere politieke machtsvertoon, maar is verschoven naar maatschappelijke en economische doelen.

De toepassingen van ruimtevaart zijn zo diep in onze maatschappij doorgedrongen, dat we ons geen  leven meer kunnen voorstellen zonder.  Denk maar aan onze telecommunicatie en multimediatoepassingen, GPS, satellieten voor het bestuderen van het dagelijkse weer, de zon en speciale verschijnselen op aarde,…

Er zijn heel veel redenen om in de toekomst in ruimtevaart te investeren:

Door onze planeet voortdurend van bovenaf waar te nemen, leren we veel over haar natuurlijk en economisch potentieel: via teledetectie zoeken we verder naar mineralen, gas- en petroleumbronnen.  We bestuderen de oceaanbodem en kijken naar het landbouwarsenaal en bosbestand.  We volgen de evolutie van visbestanden, het afsmelten van de poolkappen en de uitbreiding van woestijngebieden.

Verdere ontwikkelingen in de telecommunicatie bieden enorme troeven op economisch en financieel vlak, om nog maar te zwijgen over ruimtetoerisme…

Ruimtevaart geeft ook de kans als mens verder te evolueren.  In de ruimte is de mens een wereldburger, waar machtsstrijd en rivaliteit niet meer aan de orde zijn.

Door het leven te brengen naar de dode luchtledige ruimte, overstijgen we onze dagdagelijkse realiteit.

We gaan beseffen dat de aarde niet het centrum van het heelal is, maar slechts een onbeduidend klein stipje aan de hemel en dat we deze kwetsbare “oase” moeten koesteren.

Ruimtevaart verbreedt ook onze horizon in de zin dat we tot het besef komen dat we misschien niet alleen zijn in het heelal.

Stel je maar eens voor wat voor een schok het zou zijn als we een andere, misschien meer ontwikkelde of vijandige levensvorm zouden ontdekken…

Hello World

Hi Skytraveller this is your Captain speaking. You’ve been dreaming of being in the air to experience total freedom? Well I’ll take you even further…

Passionate and driven by the world and beyond, I like to experience as much as life can provide.
Sharing my experiences with other people makes me happy and complete!